Vážení klienti,

vítejte v naší poliklinice, která patří mezi nejvyhledávanější zdravotnická centra v České republice.

Od založení v roce 1993 byly v péči tohoto lékařského domu stovky tisíc pacientů.

Ředitelem polikliniky je MUDr. Martin Jan Stránský, MD, FACP, který je současně i primářem na Yaleské Univerzitě.

Nabízíme služby pro děti i dospělé s důrazem na mezinárodní standardy a hlavně na dialog s pacientem.

Kromě preventivní a akutní péče poskytujeme smluvní lékařské služby tuzemským i zahraničním společnostem a institucím působícím v ČR.

Jsme tu pro Vás.

motif

Partneři:
Časopis Přítomnost
pritomnost

GDPR

V souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) můžeme zpracovávat osobní údaje, které nám poskytnete pouze z vaším písemným souhlasem. Z něho musí být jasné, komu, v jakém rozsahu, k jakému účelu a na jak dlouho jste souhlas poskytli. Až tedy zase přijdete za některým z našich lékařů, budeme vás podle nařízení EU informovat o zpracování vašich osobních dat na naší poliklinice a požádáme vás o udělení vašeho souhlasu. Ujišťujeme vás, že jej můžete kdykoli odvolat.

Pokud se k nám v blízké době nechystáte nebo se při vaší návštěvě nechce vyplňováním formuláře pro písemné udělení souhlasu zdržovat, můžete si jej stáhnout v pdf, vytisknout jej, vlastoručně jej vyplnit a podepsat doma. Pak jej buď osobně přineste nebo jej naskenujte a zašlete na naší adresu poliklinika@narodni.cz.

Poučení Subjektu údajů, tj. vás našich klientů:

Jaké údaje sbíráme a k čemu je využíváme Potřebujeme vaše osobní údaje, protože zdravotní služby je možné poskytovat pouze konkrétnímu člověku (jsou vždy adresné). V této souvislosti sbíráme: Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale bez některých údajů nelze zdravotní služby poskytnout. Nad rámec zákona budou osobní údaje zpracovány pouze na základě výslovného souhlasu pacienta. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Kontaktní údaje, tj. elektronickou adresu a telefonní číslo využíváme pro efektivnější komunikaci s pacienty a pro zasílání informativních sdělení. Aktuálnost, úprava a přístup k osobním údajům Výše uvedené osobní údaje získáváme při registraci pacienta, tedy při prvním kontaktu. Protože se Poliklinika snaží udržovat kontaktní údaje aktuální, prosíme pacienty, aby každou změnu oznámili v recepci polikliniky či na dotaz potvrdili jejich aktuálnost. Poskytování údajů třetím osobám  Zaručujeme, že osobní údaje pacientů nebudou z naší strany žádným způsobem zneužívány a využívány budou pouze v souladu s platnou legislativou. Třetím osobám budou poskytovány výhradně ve spojení s péčí o pacienta v rámci poskytování zdravotních služeb či v přímé souvislosti s nimi. To se týká: Zabezpečení osobních údajů Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou, jsou zabezpečeny proti neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům, jakož i k jinému zneužití. Údaje na originálních dokumentech jsou uchovávány v recepci polikliniky. Údaje v elektronické podobě jsou uchovány v databázi pacientů, zajištěné antivirovým programem a dalšími ochrannými systémy. Veškeré osoby, které s osobními údaji pacientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. Vaše práva a délka uchovávání osobních údajů V souladu s platnou legislativou můžete jako tzv. subjekt údajů uplatnit svá práva pacienta. Máte právo na:

Vaše údaje uchováváme po celou dobu, kdy vám poskytujeme zdravotní služby a dále ještě pět let od posledního záznamu. Po uplynutí této lhůty údaje pseudonymizujeme, tj. smažeme všechny údaje, podle nichž vás lze identifikovat. Zbylé údaje budeme v souladu se zákonem využívat pro statistické účely. Pokud si již nepřejete využívat služeb naší polikliniky, můžete o pseudonymizaci požádat i dříve.

Směrnice