Na nový zákon EU k ochraně osobních údajů jsme připraveni

Dne 25. 5 vejde v účinnost Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které zpřísňuje ochranu vašich osobních údajů. V Poliklinice na Národní jsme na to připraveni, a to jak z pohledu zabezpečení, tak i práv vás, našich pacientů.  Tady jsou informace pro Vás:

Osobní údaje lze od 25. května zpracovávat pouze s vaším písemným souhlasem. Z něho musí být jasné, komu, v jakém rozsahu, k jakému účelu a na jak dlouho jste souhlas poskytli. Až tedy zase přijdete za některým z našich lékařů, budeme vás podle nařízení EU informovat o zpracování vašich osobních dat na naší poliklinice a požádáme vás o udělení vašeho souhlasu. Ujišťujeme vás, že jej můžete kdykoli odvolat.

Stejně jako v minulosti budeme vaše osobní údaje přísně chránit a nikdy po vás nebudeme chtít jiné osobní údaje, než ty, které nezbytně potřebujeme pro kvalitní péči o vaše zdraví. Mezi takové údaje patří například: jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, druh a číslo osobního dokladu, kterým je možné ověřit vaši totožnost a označení vaší zdravotní pojišťovny. K údajům, které především zabezpečí kvalitní komunikaci, patří kontaktní či přechodná adresa a další možnosti spojení – telefon, e-mail apod. Ke zpracovávaným údajům patří už ze samotné podstaty poskytovaných služeb i údaje o diagnóze, způsobu léčby a údaje o provedení finančních transakcí mezi vámi a poliklinikou. Data sbíraná pro statistické účely budou v souladu s GDPR anonymizovaná (vymaže se jméno a příjmení, bydliště  a kontakty, resp. vše, co by mohlo vést k vaší identifikaci).

Osobní údaje budou zpracovávány od okamžiku, kdy k tomu udělíte souhlas až do doby, kdy svůj souhlas zrušíte, nebo kdy uplyne 5 let od posledního záznamu ve zdravotnické dokumentaci.

Celou směrnici si budete moci od 25. května přečíst na našich webových stránkách. Zde vám bude dispozici i formulář souhlasu. Prosíme vás, pokud se k nám v dohledné době nechystáte, vyplňte jej elektronicky, abychom mohli snadno navázat na předchozí léčbu, až k nám zase přijdete.