Vážení klienti,

vítejte v naší poliklinice, která patří mezi nejvyhledávanější zdravotnická centra v České republice.

Od založení v roce 1993 byly v péči tohoto lékařského domu stovky tisíc pacientů.

Ředitelem polikliniky je MUDr. Martin Jan Stránský, MD, FACP, který je současně i primářem na Yaleské Univerzitě.

Nabízíme služby pro děti i dospělé s důrazem na mezinárodní standardy a hlavně na dialog s pacientem.

Kromě preventivní a akutní péče poskytujeme smluvní lékařské služby tuzemským i zahraničním společnostem a institucím působícím v ČR.

Jsme tu pro Vás.

motif

Partneři:
Časopis Přítomnost
pritomnost

Informovaný souhlas (GDPR)

V souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) můžeme zpracovávat osobní údaje, které nám poskytnete pouze z vaším písemným souhlasem. Z něho musí být jasné, komu, v jakém rozsahu, k jakému účelu a na jak dlouho jste souhlas poskytli. Až tedy zase přijdete za některým z našich lékařů, budeme vás podle nařízení EU informovat o zpracování vašich osobních dat na naší poliklinice a požádáme vás o udělení vašeho souhlasu. Ujišťujeme vás, že jej můžete kdykoli odvolat.

Pokud se k nám v blízké době nechystáte nebo se při vaší návštěvě nechce vyplňováním formuláře pro písemné udělení souhlasu zdržovat, můžete si jej stáhnout v pdf, vytisknout jej, vlastoručně jej vyplnit a podepsat doma. Pak jej buď osobně přineste nebo jej naskenujte a zašlete na naší adresu poliklinika@narodni.cz.

Poučení Subjektu údajů, tj. vás našich klientů:

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od Správce potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: Subjekt údajů má právo požádat Správce o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u Správce.

Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést u Správce námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů Správce; oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou být zejména případy ochrany práv a právních nároků Správce.

Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má právo získat své osobní údaje od Správce a předat je jinému správci osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení. Tímto dozorovým úřadem bude pro subjekty údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.